Elections results on a map

Helsinki Municipal Elections 2017 Shinyapp

Go to Project Site

Toiminnallisuudet Vaalikarttasovellus visualisoi Helsingin, Espoon ja Vantaan kuntavaalitulokset äänestysalueittain. (Aineisto on päivitetty 13.4.2017 tarkastuslaskennan valmistuttua).

Sovelluksen käyttö tapahtuu valitsemalla oikeasta yläkulmasta ensin kunta ja sitten puolue sekä ehdokas, jonka vaalituloksen haluaa saada näkyviin. Käyttäjän on mahdollista visualisoida yksittäisen puolueen kannatus ruksittamalla Näytä vain puolueet-laatikko. Käyttäjä voi myös valita haluaako nähdä ehdokkaan tai puolueen alueellisen äänisaaliin saatujen äänten lukumääränä vai prosentuaalisesti, jossa vertailukohtana ovat kaikki kyseisen äänestysalueen äänet.

Liukurin avulla käyttäjä voi rajata visualisoitavat äänestysalueet ehdokkaan/puolueen äänisaaliin tai prosentuaalisen alueellisen kannatuksen mukaan. Ruudun oikeassa alalaidassa olevan selitteen voi halutessaan ottaa pois käytöstä. Käyttäjän tulee huomata, että ehdokasta vaihtaessa väritysasteikko vaihtuu valitun rajauksen tai ehdokkaan/puolueen maksimiäänimäärän mukaan.

Aineistot Applikaation käyttämät aineistot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Kuntavaalitulokset on noudettu vaalit.fi-sivustolta. Äänestysaluejakoa koskevat karttaobjektit ovat puolestaan peräisin Helsinki Region Infoshare -sivustolta.

Työkalut Tilastoaineiston käsittelyssä olen käyttänyt R-ohjelmointikieltä ja tämä applikaatio on kirjoitettu Shiny-kirjaston avulla, joka mahdollistaa interaktiivisten web-applikaatioiden kehittämiseen R-kielellä. Visualisaation karttaelementti on tehty Leaflet-kirjaston avulla.