7

Designing Voting Advice Applications: The Finnish Case

To identify issues with Finnish VAAs developed for 2019 parliamentary election, content analysis along with expert evaluation was performed. The results showed that the Finnish VAAs lacked transparency, user interactivity and visualizations that would allow for candidate comparisons. Based on the findings a new VAA design was envisioned, which consisted of two phases. The suggested design aimed to give users more power over VAA designers in the process and improve the quality of the voting advice.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden osallistuminen ja vaalimenestys Helsingin 2017 kuntavaaleissa

Maahanmuuttajien poliittista osallistumista käsittelevää tutkimustietoa on Euroopassa vielä hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa keskitytään politiikan tarjontapuoleen tarkastelemalla maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita Helsingin 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus hyödyntää aineistonaan äänestysaluetason vaalituloksia ja Helsingin kaupungin osa-aluekohtaisia demografiatietoja, sekä ehdokkaiden vaalikonevastauksia. Tulokset paljastavat puoluekohtaisia eroja maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestyksessä ja antavat viitteitä maahanmuuttajien kohonneesta äänestysaktiivisuudesta Itä-Helsingin alueilla.

Jytkyn jäljillä: Analyysi perussuomalaisten vaalikonevastauksista vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa

Perussuomalainen politiikka on ollut murroksessa vuoden 2017 puheenjohtajavaihdoksen ja puolueen eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen. Tätä ennen on puolueen edustamasta ideologiasta annettu toisistaan eriäviä tulkintoja. Osa tutkijoista on linkittänyt puolueen populismin ohella keskusta-vasemmistoon, kun taas osa on tulkinnut puolueen oikeistopopulistiseksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksiin vuosina 2011 ja 2015.