Electoral geography

Fighting over friends and neighbors: The effect of inter-candidate geographic distance on intra-party competition

The paper shows that the effect of geographic remoteness depends on local party strength and the degree of urbanization. Moreover, empirical results confirm that nearby located localized co-partisans decrease a candidate’s own vote share. These findings have important implications for politicians’ careers, party nomination strategies and future empirical research on intra-party competition.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden osallistuminen ja vaalimenestys Helsingin 2017 kuntavaaleissa

Maahanmuuttajien poliittista osallistumista käsittelevää tutkimustietoa on Euroopassa vielä hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa keskitytään politiikan tarjontapuoleen tarkastelemalla maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita Helsingin 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus hyödyntää aineistonaan äänestysaluetason vaalituloksia ja Helsingin kaupungin osa-aluekohtaisia demografiatietoja, sekä ehdokkaiden vaalikonevastauksia. Tulokset paljastavat puoluekohtaisia eroja maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestyksessä ja antavat viitteitä maahanmuuttajien kohonneesta äänestysaktiivisuudesta Itä-Helsingin alueilla.