Voting Advice Application

When does ideology matter? Party lists, personal attributes and the effect of ideology on intra-party success

We demonstrate that the availability of easily applied heuristics conditions the effect of candidates' ideological positioning on intra-party success in Finnish parliamentary elections, using data from three Finnish elections (2011-2019). The effect of ideological distance matters most when the share of recognizable candidates with typical PVEAs on the list is limited. The results suggest that voters use ideological cues as the base for their voting decisions.

Do politicians’ answers to voting advice applications reflect their sincere beliefs? Comparing publicly and confidentially stated ideological positions in a candidate-centred electoral context

We compare Finnish parliamentary candidates’ pre-election responses to public VAAs with those provided in a post-election confidential survey in the Finnish 2019 parliamentary elections. Our findings provide solid evidence of very similar responses by candidates in the two settings. There are hence good reasons to consider the information provided by candidates in public VAAs as sincere.

Improving candidate-based voting advice application design: The case of Finland

This article suggests a design intervention to the current state of Finnish VAAs. The article was built on previous research on Finnish VAA designs conducted by Isotalo (2020). In addition to providing new VAA designs, this article’s contribution was in exploring the VAA design process, pointing out important design choices for VAA developers, and setting design objectives that address problems with existing Finnish VAA designs. The proposed VAA designs were developed by utilizing the design science research (DSR) approach.

Comparing computational and non-computational methods in party position estimation: Finland, 2003–2019

We find that estimating party positions with computational methods (wordscores and wordfish) for Finnish parties 2003-2019 prove to be insufficient in comparison to traditional methods such as expert surveys, the Manifesto Project and voter estimates.

Designing Voting Advice Applications: The Finnish Case

To identify issues with Finnish VAAs developed for 2019 parliamentary election, content analysis along with expert evaluation was performed. The results showed that the Finnish VAAs lacked transparency, user interactivity and visualizations that would allow for candidate comparisons. Based on the findings a new VAA design was envisioned, which consisted of two phases. The suggested design aimed to give users more power over VAA designers in the process and improve the quality of the voting advice.

Ehdokkaiden arvomaailmat

Luvussa esitetyt tulokset viittaavat siihen, että puolueet pyrkivät tarjoamaan potentiaalisille äänestäjilleen useita ehdokkaita eri kohdissa arvokarttaa näin tavoittaen mahdollisimman suuren osan puolueen potentiaalisista äänestäjistä. Samanaikaisesti puolueet joutuvat mukautumaan paikallisiin vaalipiirikohtaisiin olosuhteisiin, jotka vaihtelevat väestö- ja elinkeinorakenteen suhteen, ehdokasasettelussaan saavuttaakseen suurimman mahdollisen äänisaaliin.

Ideological mavericks or party herd? The effect of candidates’ ideological positions on intra-party success

We find that ideological positions of candidates matter for their electoral success in Finnish parliamentary elections, using data from three Finnish elections (2011-2019). The effect of ideological distance is large enough to be a decisive factor in intra-party competition between the last candidate that was elected and the first one that was not.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden osallistuminen ja vaalimenestys Helsingin 2017 kuntavaaleissa

Maahanmuuttajien poliittista osallistumista käsittelevää tutkimustietoa on Euroopassa vielä hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa keskitytään politiikan tarjontapuoleen tarkastelemalla maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita Helsingin 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus hyödyntää aineistonaan äänestysaluetason vaalituloksia ja Helsingin kaupungin osa-aluekohtaisia demografiatietoja, sekä ehdokkaiden vaalikonevastauksia. Tulokset paljastavat puoluekohtaisia eroja maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestyksessä ja antavat viitteitä maahanmuuttajien kohonneesta äänestysaktiivisuudesta Itä-Helsingin alueilla.

Jytkyn jäljillä: Analyysi perussuomalaisten vaalikonevastauksista vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa

Perussuomalainen politiikka on ollut murroksessa vuoden 2017 puheenjohtajavaihdoksen ja puolueen eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen. Tätä ennen on puolueen edustamasta ideologiasta annettu toisistaan eriäviä tulkintoja. Osa tutkijoista on linkittänyt puolueen populismin ohella keskusta-vasemmistoon, kun taas osa on tulkinnut puolueen oikeistopopulistiseksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksiin vuosina 2011 ja 2015.