6

Ehdokkaiden arvomaailmat

Luvussa esitetyt tulokset viittaavat siihen, että puolueet pyrkivät tarjoamaan potentiaalisille äänestäjilleen useita ehdokkaita eri kohdissa arvokarttaa näin tavoittaen mahdollisimman suuren osan puolueen potentiaalisista äänestäjistä. Samanaikaisesti puolueet joutuvat mukautumaan paikallisiin vaalipiirikohtaisiin olosuhteisiin, jotka vaihtelevat väestö- ja elinkeinorakenteen suhteen, ehdokasasettelussaan saavuttaakseen suurimman mahdollisen äänisaaliin.

Polarisoituuko politiikka Suomessa? Puolueiden äänestäjäkuntien arvosiirtymät 2003–2019

We find no mass polarization among the Finnish electorate. However, some movement to the extreme ideological positions is observed in 2019.